Om Faglig Puls

Der er i dag tilknyttet mange forskellige faglig grupper til Faglig Puls. Det er lige fra Tandteknikere til Bådførere i Københavns kanalrundfart. Faglig Puls er en landssammenslutning under Serviceforbundet og herved tilsluttet LO og offentlige ansattes organisationer.

En af Faglig Puls' vigtigste opgaver er at varetage overenskomstforhandlingerne for den brede skare af medlemmer, som er organiseret under Faglig Puls. Det gælder medlemmer som er ansat i såvel den private sektor som i den offentlige sektor.

Faglig Puls fungerer herudover som almindelig fagligforening og varetager derfor dagligt spørgsmål, rådgivning og vejledning omkring faglige emner fra alle medlemmer på tværs af alle faglige grupper, som udgør grundstammen af Faglig Puls.

Faglig Puls forsøger at være i tæt dialog med alle medlemmer så tit og personligt som muligt.

Til det formål driver Faglig Puls denne hjemmeside samt en mere dynamisk Facebook side. Herudover forsøger Formanden at være i tæt dialog med medlemmerne via email, medlemsbesøg, nyhedsbreve, medlemsblad, faglige møder regionalt og lokalt.   

De fleste (måske alle?) faglige grupper, som er organiseret under Faglig Puls, har dannet nogle faglige klubber - eller egne faglige organisationer - som primært fungerer som rådgivnings- og vejlednings enhed omkring faglige spørgsmål. Disse faglige klubber samarbejder Faglig Puls med både omkring faglige spørgsmål samt drift og praktik.

Arbejdet med at varetage overenskomstforhandlinger foregår i tæt samarbejde med alle de faglige klubber. Klubberne har den praktiske faglige indsigt og Faglig Puls har det overordnede overblik og erfaring på tværs af alle medlemsgrupper – det giver en rigtig god forhandlingssynergi.

Faglig Puls drives af en bestyrelse, som ud over Formanden består af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på Faglig Puls' årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

Formand

Dennis Mahnkopf -
dem@forbundet.dk

Bestyrelsen

Svend Støttrup - TAMU 

Lidia Kildentoft - helseassistent

Rikke Olsen - tandtekniker

Mogens Højgaard Larsen - tilsynsfunktionær

Henriette Kristensen - salgs- og servicepersonale i Alka

Christopher Roy-Bonde - bådfører

Suppleanter 

Jens Heidelbach - helseassistent

Katrine Hyllegaard - tandtekniker 

Vigtige nyheder

Seminar for tillidsrepræsentanter omkring den nye ferielov

Målgruppe TR, AMR og klubbestyrelsesmedlemmer. Seminaret afholdes: Fredag, den 5. april 2018 kl. 10.00 på Hotel Fredericia, Vestre...

Læs mere her