Overenskomster

Staten

OAO'sfællesoverenskomst

Håndværkere og teknikere i Staten (Tandteknikere) - 2019

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU 2019

Uddannelseskonsulenter i UVM

Fagfotografer 2019

Kantineledere 2019

Lodsmedhjælpere ved DanPilot organisationsaftale 2015-2018

Lodsdisponenter ved DanPilot lokalaftale 01-01-2016

Dansk ArbejderIdrætsforbund

Helseass. og lab. mestre på Risø og Dansk Dekommissionering 2019

Kommunalt

Håndværkeroverenskomsten(Tandteknikere) 2018

Tilsynsførende ved Københavns kommune 2018

Danske Regioner

Håndværkeroverenskomsten (tandteknikere og ørepropteknikere)

Private område

Industriens overenskomst 2017 - 2020 

Industriens funktionæroverenskomst 2017 - 2020 

Tilsynsfunktionærer 2017 - 2020

Bådførere ved Canal Tours A/S 2017 - 2020

Dansk Tandlægeforening DTF 2017-2020

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere 2018 - 2021

Rejseledere overenskomst 2017 - 2020

Salgskonsulenter og Salgssupervisorer i Falck Danmark A/S 2017-2020

Limfjord pilot ApS overenskomst 2017 - 2020

Dansk Dental Laboratorier 2017 - 2020

Elevlønninger for området indenfor DDL, LKT og DTF

Kooperative område

Ejendomsinspektørerne 2017 - 2020

Salgspersonalet i ALKA 2017 - 2020

For Faglig Puls er det af afgørende betydning, at vi har en dialog med dig omkring en kommende overenskomstforhandling. Derfor gør vi et kæmpe arbejde for at komme i dialog med dig om emner relevant for dit arbejdsliv. Emner du ønsker vi skal bringe med til forhandlingsbordet. 

Kontakt os meget gerne for at skrive de ting, du ønsker vi skal have fokus på fra dit fagområde. Skriv gerne dit fagområde og fortæl os, hvad du mener vi skal prioritere, når vi næste gang skal forhandle din overenskomst.

Vigtige nyheder

Faglig Puls generalforsamling 23. marts 2019

Faglig Puls indkalder til generalforsamling 23. marts 2019 kl. 13.00 på Scandic Bygholm Park, Horsens. Der afholdes konference fra kl....

Læs mere her