Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen holdes på grund af restriktionerne som en virtuel generalforsamling. Foto: Faglig Puls
22. marts 2021

Generalforsamlingen afholdes virtuelt lørdag den 24. april 2021 kl. 12.30.

Det vil ikke være muligt at møde op fysisk. Men du skal tilmelde dig generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kontoret i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Kontingentet for april måned 2021 skal være indbetalt, for at du kan deltage.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til fagligpuls@forbundet.dk. Du kan også ringe til os på telefon 70154480 mellem kl. 9-14.

Herefter vil du modtage en mail med et link, som du skal bruge på selve dagen for generalforsamlingen. Fristen for tilmelding er 6. april 2021.

Efter tilmeldingsfristen og senest 14 dage før generalforsamlingen, sender vi beretning og regnskab til dig på mail. Interesserede med­lemmer, der ikke deltager i generalfor­sam­lingen, kan rekvirere beretning og regn­skab ved henvendelse til kontoret.

Vi ser frem til at kunne byde dig vel­kommen til virtuel generalforsamling.


Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Dennis Mahnkopf
Formand

Se dagsorden her

Se indkaldelse her

Se bestyrelsens skriftlige beretning her

Se regnskab for 2019 her

Se regnskabsberetning 2019 her

Se regnskab for 2020 her

Forslag

Referat fra generalforsamlingen

Vedtægter 2021