Generalforsamling
03. marts 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til Faglig Puls vedtægt § 6, indkaldes du herved til generalforsamling lørdag den 15. april 2023 kl. 13.00.

Generalforsamlingen afholdes på Arbejdermuseet, mødelokale Pio, Rømersgade 22, 1362 København K.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kontoret i hænde senest 2 uger før afholdelsen. 

Kontingentet for april måned 2023 skal være indbetalt, for at du kan deltage. 

Efter tilmeldingsfristen og senest 14 dage før generalforsamlingen fremsendes beretning og regnskab på mail.

Interesserede medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan rekvirere beretning og regnskab ved henvendelse til kontoret. 

Efter generalforsamlingen og en guidet omvisning er foreningen vært ved spisning i museets Café & Øl-halle. 

For at lette adgangen til Arbejdermuseet og af hensyn til forplejningen beder vi om din tilmelding til Faglig Puls kontor senest den 20. marts 2023 ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket på e-mail til: fagligpuls@forbundet.dk eller telefon 70154480. 

Med hensyn til transport til Arbejdermuseet, kan du få godtgjort rejseudgifter svarende til billigste offentlige transportmiddel. Tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke. Vi ser frem til at kunne byde dig velkommen til generalforsamlingen.

Se hele programmet her

Dagsorden, beretning og regnskab

Referat