Om Faglig Puls

Der er i dag tilknyttet mange forskellige faglig grupper til Faglig Puls. Det er lige fra Tandteknikere til Bådførere i Københavns kanalrundfart. Faglig Puls er en landssammenslutning under Serviceforbundet og herved tilsluttet FH og offentlige ansattes organisationer.

En af Faglig Puls' vigtigste opgaver er at varetage overenskomstforhandlingerne for den brede skare af medlemmer, som er organiseret under Faglig Puls. Det gælder medlemmer som er ansat i såvel den private sektor som i den offentlige sektor.

Faglig Puls fungerer herudover som almindelig fagligforening og varetager derfor dagligt spørgsmål, rådgivning og vejledning omkring faglige emner fra alle medlemmer på tværs af alle faglige grupper, som udgør grundstammen af Faglig Puls.

Faglig Puls forsøger at være i tæt dialog med alle medlemmer så tit og personligt som muligt.

Til det formål driver Faglig Puls denne hjemmeside samt en mere dynamisk Facebook side. Herudover forsøger Formanden at være i tæt dialog med medlemmerne via email, medlemsbesøg, nyhedsbreve, medlemsblad, faglige møder regionalt og lokalt.   

De fleste (måske alle?) faglige grupper, som er organiseret under Faglig Puls, har dannet nogle faglige klubber - eller egne faglige organisationer - som primært fungerer som rådgivnings- og vejlednings enhed omkring faglige spørgsmål. Disse faglige klubber samarbejder Faglig Puls med både omkring faglige spørgsmål samt drift og praktik.

Arbejdet med at varetage overenskomstforhandlinger foregår i tæt samarbejde med alle de faglige klubber. Klubberne har den praktiske faglige indsigt og Faglig Puls har det overordnede overblik og erfaring på tværs af alle medlemsgrupper – det giver en rigtig god forhandlingssynergi.

Faglig Puls drives af en bestyrelse, som ud over formanden består af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på Faglig Puls' årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af:


Formand
Dennis Mahnkopf -
dem@forbundet.dk

Bestyrelsen
Lidia Kildentoft – Helseassistent
Jens Heidelbach – Helseassistent
Kim Vormsby – Tandtekniker
1 vakant.

Suppleanter 
Niels Christian Kragh - Lodsmedhjælper
1 vakant.

Skriv til os

Hvis du har et spørgsmål eller andet, så kan du også skrive direkte til Formanden nedenfor. Husk at angive dit navn og email - så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

Send besked