Om Faglig Puls

I Faglig Puls organiserer vi en bred medlemskreds fra forskellige arbejdsområder, lige fra tandteknikere til bådførere i Københavns kanalrundfart m.fl.

Er du medlem, kan du få hjælp og rådgivning om din løn og dine ansættelsesvilkår. Vi er din støtte, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen.

Faglig Puls arbejder for bedre arbejdsvilkår for dig og hjælper, hvis du bliver uretfærdigt behandlet på din arbejdsplads.

Som medlem af Faglig Puls kan du få et løntjek, hvor vi gennemgår din ansættelseskontrakt og lønsedler.

Skulle du være så uheldig at havne i en krisesituation på jobbet, kan vi også hjælpe dig. Hvis du for eksempel bliver syg i en længere periode, har fået en arbejdsskade, ikke får din løn eller oplever en uberettiget fyring, så kan du få hjælp af Faglig Puls uden ekstra omkostninger. Vi har jurister og socialrådgivere, som kan hjælpe.

Vi forhandler overenskomster i tæt samarbejde med alle de faglige klubber. Klubberne har den praktiske faglige indsigt, og Faglig Puls har det overordnede overblik og erfaring på tværs af alle medlemsgrupper – det giver en rigtig god forhandlingssynergi.

Faglig Puls forsøger at være i tæt dialog med alle medlemmer så tit og personligt som muligt.

Faglig Puls støtter ikke politiske partier, og dit kontingent bruges heller ikke til at støtte politiske partier.

Følg os på Facebook og LinkedIn.

Faglig Puls drives af en bestyrelse, som ud over formanden består af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på Faglig Puls' årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består pr. 15. april 2023 af:

Formand Dennis Mahnkopf - dem@forbundet.dk

Næstformand Lidia Kildentoft – lbk@forbundet.dk

Jens Heidelbach – Helseassistent

Niels Christian Kragh – Lodsbådfører

Henrik Bramm – Bådfører

Bestyrelsen i Faglig Puls

Suppleanter

2 vakante

Bilagskontrollanter

Bilagskontrollant Ole Pedersen Ole Pedersen

Billagskontrolant Georg FröhlichGeorg Fröhlich

Bilagskontrollantsuppleant

Billagskontrolantsupleant Carsten RingCarsten Ring

Skriv til os

Hvis du har et spørgsmål eller andet, så kan du også skrive direkte til Formanden nedenfor. Husk at angive dit navn og email - så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

Send besked