Overenskomster

Staten

OAO's fællesoverenskomst 2018

Håndværkere og teknikere i Staten (Tandteknikere) - 2019

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU 2019

Uddannelseskonsulenter i UVM

Fagfotografer 2019

Kantineledere 2019

Lodsmedhjælpere ved DanPilot organisationsaftale 2015-2018

Lodsdisponenter ved DanPilot lokalaftale 01-01-2016

Dansk ArbejderIdrætsforbund 2017

Helseass. og lab. mestre på Risø og Dansk Dekommissionering 2019

Kommunalt

Håndværkeroverenskomsten(Tandteknikere) 2018

Tilsynsførende ved Københavns kommune 2018

Danske Regioner

Håndværkeroverenskomsten (tandteknikere og ørepropteknikere)

Private område

Industriens overenskomst 2020 - 2023

Industriens funktionæroverenskomst 2020 - 2023 

Tilsynsfunktionærer 2020 - 2023

Bådførere og guider hos Stromma Danmark A/S 2020-2023

Dansk Tandlægeforening DTF 2020-2023

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) 2021 - 2024

Rejseledere overenskomst 2020 - 2023

Salgskonsulenter og Salgssupervisorer i Falck Danmark A/S 2017-2020

Limfjord pilot ApS overenskomst 2020 - 2023

Dansk Dental Laboratorier (DDL) 2020 - 2023

Elevlønninger for området indenfor DDL, LKT og DTF

Ejendomsinspektørerne 2020 - 2023

For Faglig Puls er det af afgørende betydning, at vi har en dialog med dig omkring en kommende overenskomstforhandling. Derfor gør vi et kæmpe arbejde for at komme i dialog med dig om emner som er relevant for dit arbejdsliv. Emner du ønsker vi skal bringe med til forhandlingsbordet. 

Kontakt os meget gerne med dine ønsker for, hvor vi skal have fokus i dit fagområde, og hvad du mener vi skal prioritere, når vi næste gang skal forhandle din overenskomst.