Overenskomster

Staten

OAO's fællesoverenskomst 2018

Håndværkere og teknikere i Staten (Tandteknikere) - 2019

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU 2019

Uddannelseskonsulenter i UVM

Fagfotografer 2019

Kantineledere 2019

Lodsbådsførere og disponenter ved DanPilot - Organisationsaftale 2021-2024

Lodsdisponenter ved DanPilot lokalaftale 01-01-2016

Dansk ArbejderIdrætsforbund 2017

Helseass. og lab. mestre på Risø og Dansk Dekommissionering 2019

Kommunalt

Håndværkeroverenskomsten(Tandteknikere) 2021

Tilsynsførende ved Københavns kommune 2021

Danske Regioner

Håndværkeroverenskomsten (tandteknikere og ørepropteknikere) 2021

Private område

Industriens overenskomst 2023 - 2025

Industriens funktionæroverenskomst 2023 - 2025 

Tilsynsfunktionærer 2020 - 2023

Bådførere og guider hos Stromma Danmark A/S 2020-2023

Dansk Tandlægeforening DTF 2020-2023

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) 2021 - 2024

Rejseledere overenskomst 2020 - 2023

Salgskonsulenter og Salgssupervisorer i Falck Danmark A/S 2020-2023

Limfjord pilot ApS overenskomst 2020 - 2023

Dansk Dental Laboratorier (DDL) 2020 - 2023

Elevlønninger for området indenfor DDL, LKT og DTF

Ejendomsinspektørerne 2020 - 2023

Massører mfl. hos Klinikken for Muskelterapi v/ Pia Holm Henriksen 2022

For Faglig Puls er det af afgørende betydning, at vi har en dialog med dig omkring en kommende overenskomstforhandling. Derfor gør vi et kæmpe arbejde for at komme i dialog med dig om emner som er relevant for dit arbejdsliv. Emner du ønsker vi skal bringe med til forhandlingsbordet. 

Kontakt os meget gerne med dine ønsker for, hvor vi skal have fokus i dit fagområde, og hvad du mener vi skal prioritere, når vi næste gang skal forhandle din overenskomst.