Er du blevet opsagt, så skal du have sygedagpenge for 37 timer pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret. Også selv om du ikke var ansat på fuld tid.
Er du blevet opsagt, så skal du have sygedagpenge for 37 timer pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret. Også selv om du ikke var ansat på fuld tid. Foto: Shutterstock
21. august 2020

Er du deltidsansat og fuldtidsforsikret, kan du have penge til gode

Hvis du er deltidsansat, fuldtidsforsikret og er blevet fyret under sygdom, har du muligvis ikke fået alle dine sygedagpenge. Det kan betyde, at du har penge til gode.

Ankestyrelsen har afgjort, at fuldtidsforsikrede deltidsansatte, der bliver fyret under sygdom, har krav på at få sygedagpenge i forhold til deres forsikringsgrad fra det tidspunkt, de er sagt op. Det skriver bladet FOA. 

Afgørelsen gælder en kommunalt ansat, men afgørelsen gælder for alle fuldtidsforsikrede ansatte på deltid, uanset om de er ansat offentligt eller privat. 

Måske har du fået for lidt i sygedagpenge
Afgørelsen fra Ankestyrelsen betyder, at du måske ikke har fået det rigtige beløb udbetalt i sygedagpenge. Du kan derfor have penge til gode, hvis du er deltidsansat, fuldtidsforsikret i a-kassen og er blevet fyret under sygdom. 
  

Der er nemlig nogle fuldtidsforsikrede, som kun har fået sygedagpenge for de timer, deres ansættelse omfattede. Så hvis man har været ansat på 27 timer, så har man fået sygedagpenge for 27 timer. 

Er du ansat på deltid, men er fuldtidsforsikret i a-kassen, så skal du efter Ankestyrelsens afgørelse have udbetalt for flere timer. Du har nemlig ret til sygedagpenge for 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge. 

Og Ankestyrelsens afgørelse betyder, at du skal have udbetalt de manglende timer med tilbagevirkende kraft, altså fra tidspunktet for opsigelsen. Hvis du er blevet opsagt for et år siden, så har du krav på at få din udbetaling af sygedagpenge reguleret – ikke bare fremadrettet, men også for de tidligere måneder. Det kan blive til rigtig mange penge.

Højeste sygedagpengesats i 2020 er 4.405 kroner pr. uge (37 timer).

Kontakt kommunens ydelseskontor
Hvis du mener, at du kan have penge til gode, så kontakt din kommunes ydelseskontor. 

Nogle kommuner mener, at de ifølge en bekendtgørelse indenfor lov om sygedagpenge kan nøjes med at betale sygedagpenge med den høje sats fra det tidspunkt, hvor fejlen bliver opdaget, men den går altså ikke længere med Ankestyrelsens nye afgørelse.