Folketinget har forlænget muligheden for sygedagpenge frem til nytår.
Folketinget har forlænget muligheden for sygedagpenge frem til nytår.
Foto: Shutterstock
16. september 2020

Du har fortsat mulighed for sygedagpenge

Hvis du er i den særlige gruppe, der har en større risiko for at blive alvorligt syg ved smitte med COVID-19, kan du nu se frem til sygedagpenge nogle måneder endnu.

I foråret vedtog Folketinget, at personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 kunne få løn med sygedagpengerefusion eller sygedagpenge, hvis det var for risikofyldt for dem at møde på arbejde.

Denne ordning er nu forlænget til 31. december 2020.

Løn eller sygedagpenge
Da reglerne blev vedtaget, kunne man modtage løn – og arbejdsgiveren kunne få sygedagpengerefusion – eller man kunne modtage sygedagpenge, hvis man ikke fik løn under sygdom, frem til 1. september 2020.

Da smittetrykket nu er for opadgående igen, er ordningen forlænget frem til nytår.

Der er ikke ændret i, hvordan reglerne er sammensat, og hvilke betingelser der er i ordningen, og det kan du læse mere om her.

I boksen kan du se, hvilke personer der er i den særlige risikogruppe. 

Hvem har øget risiko?

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Det drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:
Høj alder
 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
Overvægt
 • Personer med BMI over 35
 • Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
Nedsat immunforsvar, for eksempel
 • Medfødt eller erhvervet
 • Immunhæmmende behandling
Følgende sygdomme og tilstande
 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær eller alvorlig lungesygdom
 • Kræftsygdomme
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
 • Diabetes, der er dårligt reguleret
 • Fremskreden demenssygdom
 • Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)