Hvis dit barn hjemsendes på grund af COVID-19, kan du måske få barselsdagpenge.
Hvis dit barn hjemsendes på grund af COVID-19, kan du måske få barselsdagpenge.
Foto: Shutterstock
16. september 2020

Få barselsdagpenge, hvis dit barn hjemsendes

Med det nye lovforslag vil du kunne få barselsdagpenge i op til 10 dage, hvis du må blive hjemme for at passe dit barn i forbindelse med COVID-19

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter aftalt at indføre en midlertidig ordning, hvor du som forælder kan blive hjemme og passe dit barn, hvis dit barn bliver hjemsendt på grund af COVID-19.

Hvem omfatter ordningen?
Forældre til børn, der

- hjemsendes, fordi de har været i nær kontakt med personer i skolen eller i institutionen, der er konstateret smittede med COVID-19
- selv er konstateret smittet med COVID-19

Betingelser
Barnet må ikke være fyldt 14 år. Og hvis barnet er smittet med COVID-19, skal barnets 1. og 2. sygedag være brugt.

Som forælder 

 • skal du opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge
 • skal du være ansat lønmodtager
 • må du ikke have mulighed for hjemmearbejde
 • må du ikke have mulighed for at bruge omsorgsdage eller afspadsering
 • må du ikke få løn fra din arbejdsgiver for de dage, du søger ydelse for
 • må du ikke holde ferie samtidig med, at du får støtte

Samme regler gælder for dit barns anden forælder, hvis I bor sammen, og kun en af jer kan få støtte pr. hjemsendelsesdag.

Krav til dokumentation for dig som forælder
Du skal som forælder kunne vise dokumentation for

 • at skolen eller institutionen har sendt dit barn hjem
 • hvornår barnet er hjemsendt
 • at årsagen er, at der er et konkret smittetilfælde.

Hvis dit barn er smittet med COVID-19, skal du kunne vise dokumentation for en positiv test.

Du skal også oplyse sidste dag for hjemsendelsen, eller hvornår barnet er rask.

Krav til dokumentation for arbejdsgiverne
Hvis I begge – som forældre – er lønmodtagere og bor sammen, skal begge jeres arbejdsgivere erklære

 • at I ikke har mulighed for at arbejde hjemme
 • at I ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, der kan anvendes
 • at I har brugt barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet er smittet med COVID-19
 • at der ikke udbetales løn eller andet til den af jer, der bliver hjemme

Hvis I som forældre ikke bor sammen, er det kun arbejdsgiveren til den af jer, der søger om støtte, der skal lave en tro- og loveerklæring.

Arbejdsgiveren skal indberette fraværsdagene via NemRefusion, men barselsdagpengene udbetales direkte til dig, som ansøger.

Hvor mange dage kan I få?
I kan som forældre få samlet op til 10 dage pr. barn i perioden, fra lovforslaget har været behandlet i Folketinget og træder i kraft – sandsynligvis fra 1. oktober - og frem til 31. december 2020.