Betyder aftalen om tidlig pension noget for dig? Det kan du læse om her.
Betyder aftalen om tidlig pension noget for dig? Det kan du læse om her. Foto: Shutterstock.
14. oktober 2020

Se, om du kan få tidlig pension

Nyt forlig om tidlig pension efter mange år på arbejdsmarkedet betyder også lettere adgang til seniorpension og ny mulighed for udbetaling af efterlønsbidraget. Se, hvad aftalen betyder for dig.

Regeringen, SF, Enhedslisten samt Dansk Folkeparti har indgået en aftale om ret til tidlig pension. Den såkaldte Arne-pension blev aftalt 10. oktober.  

Aftalen skal nu vedtages i Folketinget, og der er allerede politisk flertal for aftalen.

Loven skal træde i kraft 1. januar 2021. 

Er du fyldt 61 år, kan du begynde at søge i august 2021. 

De første kan gå på tidlig pension fra 2022.

Her kan du se, hvad forliget indeholder:

Tidlig pension

Vurdering af læge: Nej

Alder

 • Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964 bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år. Det sker fra det år, du fyldte 16 år.
 • 42 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder
 • 43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder
 • 44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder
 • Er du født fra 1965 til 1968 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.
 • Er du født fra 1969 til 1970 er opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.
 • Er du født i 1971 eller senere vil opgørelsestidspunktet følge din folkepensionsalder.
Hvad tæller med til optjening af tidlig pension?
Antal år på arbejdsmarkedet omfatter perioder med:
 • Beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud)
 • Beskæftigelse som lønmodtager på deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid fra du fyldte 18 år.
 • Lærlingetid, praktik og skolepraktik (Obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet.)
 • Perioder på uddannelse fra du fyldte 40 år tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsløshed på dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Ledighedsydelse
 • Værnepligtig eller militærnægter
 • Perioder som selvstændig.
 • Dokumenteret arbejde i EU, EØS-lande og Schweiz og Storbritannien.
 • Beskæftigelse i resten af verden tæller med, hvis det er sket i forbindelse med forhyring på dansk skib eller udsendt for en dansk offentlig myndighed/offentlig dansk interesse eller ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.
Integrationsydelse og kontanthjælp tæller ikke med.

Hvor meget får jeg, hvis jeg går på tidlig pension?
Går du på tidlig pension får du 13.550 kroner om måneden før skat– uanset om du er gift, samlevende eller enlig.

Der er ingen modregning af ægtefælle eller samlevers indtægt eller formue.

Beløbet er for 2020, og det vil blive reguleret én gang om året.

Kan jeg arbejde ved siden af tidlig pension?
Du må tjene op til 24.000 kroner om året uden modregning. 

Tjener du mere, vil ydelsen bliver sat ned med 64% af beløbet over bundgrænsen på 24.000 kroner.

Kan pensioner blive modregnet?
Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, Ægtefælle- og samleverpension og private invalidepensioner vil ikke blive modregnet. Indtægt fra aktie- og kapitalpension vil heller ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner. 

Ydelsen vil blive sat ned med 5% af din pensionsformue over bundgrænsen og forsvinder helt, hvis din pensionsformue er mere en cirka 5 millioner.

Kan jeg få tidlig pension, hvis jeg flytter til udlandet?
Du kan få tidlig pension, hvis du bor i et EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Udbetaling af efterlønsbidrag
Er du med i efterlønsordningen, kan du vælge tidlig pension i stedet for efterløn.

Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit uden nogen form for modregning, når du går på tidlig pension.

Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til tidlig pension.
En overgangsordning vil betyde, at du får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag med et beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.643 kroner pr. hele måned og udbetales, når du overgår til tidlig pension.

Har du ikke nået efterlønsalderen 1. januar 2022, kan du skattefrit få udbetalt dit efterlønsbidrag, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Denne mulighed kommer til at gælde i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020. For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30 procent.

Hvem skal administrere tidlig pension?
ATP kommer til at administrere ordningen, som du selv skal søge om. Det kommer til at foregå digitalt.

Forbedring af seniorpensionsordningen
Regeringen, SF, Enhedslisten samt Dansk Folkeparti er også enige om, at den eksisterende seniorpensionsordning skal forbedres, så flere får mulighed for at få seniorpension.

Kravet om nedsat arbejdsevne lempes fra de nuværende 15 timer til 18 timer om ugen fra 2024. Det er en forbedring, fordi det betyder, at din arbejdsevne ikke skal være helt så nedsat som tidligere,

Sådan er ordningen i dag

Vurdering af læge: Ja

Alder: Fra 6 år før din folkepensionsalder

Betingelser:
 • Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.
 • Nedsat arbejdsevne. Du skal vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen. (Foreslås ændret til 18 timer fra 2024)
 • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.
 • Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.
Beløb: Seniorpensionen svarer til førtidspension. Enlige: max 19.092 kroner om måneden før skat. Gifte og samlevende: max 16.229 kroner om måneden før skat.

Modregning: Egen indtægt og ægtefælles indtægt kan blive modregnet.

Aftalen om tidlig pension kan ses her

Hvad er min folkepensionsalder?

Fra 1. juli 2020 er pensionsalderen 66 år. Folkepensionsalderen stiger løbende og afhænger af, hvornår du er født.

Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at få folkepension.

Fødselsdag og pensionsalder

 • 01.01.1954-30.06.1954: 65 ½ år
 • 01.07.1954-31.12.1954: 66 år
 • 01.01.1955-30.06.1955: 66 ½ år
 • 01.07.1955-31.12.1962: 67 år
 • 01.01.1963-31.12.1966: 68 år
 • 01.01.1967-31.12.1970: 69 år *
 • 01.01.1971-31.12.1974: 70 år *
 • 01.01.1975-31.12.1978: 71 år *
 • 01.01.1979 eller senere: 72 år *

* Er du født efter 1967, er alderen for din folkepension endnu ikke vedtaget. Folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive reguleret hvert 5. år.

Næste gang alderen bliver reguleret er her i 2020.

Stigningen kommer til at gælde for alle, som er født efter 1. januar 1967.

Folkepensionsalderen vil stige gradvis i takt med danskernes levealder. I 2050 forventes pensionsalderen at blive 72 år. Det vil være verdens højeste pensionsalder.