Sikkerhed:

Cookies og privatlivspolitik

Cookiepolitik

Her kan du læse mere om, hvordan Faglig Puls bruger cookies.

Brug af cookies på hjemmesiden

På www.fagligpuls.dk anvendes cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Serviceforbundet har selvstændigt dataansvar for de data, vi indsamler.

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til dig og registrere, hvor mange gange du klikker på den.
 • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores hjemmeside.
 • Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.
 • Styring af pop ups, så du ikke får pop ups, som ikke er relevante for dig.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies slettes 90 dage efter, du har accepteret dem.

Sådan sletter du cookies
Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Se vejledning ved at klikke her 

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Hvis du klikker her, får du en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke “F1” på din pc. Søg efter ’cookies’.

Hvad bruges cookies til på vores website
Vi bruger cookies for at kunne gøre dit besøg på websitet så godt som muligt. Vi bruger de indsamlede oplysninger til viden om adfærd på vores website, så vi løbende kan lave forbedringer.

Cookies anvendes også til at føre statistik over antallet af brugere, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Website (brugerindstillinger)
Vi bruger første-parts cookies til at gemme oplysninger om dine indstillinger. Det kan være for at huske indstillinger i en formular.

Google Analytics (trafikmåling)
Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Sleeknote
Vi bruger Sleeknote til pop ups på hjemmesiden.

Persondatapolitik for medlemmer

Faglig Puls er dataansvarlig

Som fagforening indsamler og behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne servicere dig bedst muligt og varetage dine faglige interesser.

Faglig Puls er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Faglig Puls formål er blandt andet:

 • At stille forhandlingsmæssig og juridisk ekspertise til rådighed for at løse faglige problemer for medlemmer af fagforeningen.
 • varetage medlemmernes faglige interesser
 • forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde
 • virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse.

Faglig Puls er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Faglig Puls
Ramsingsvej 30
2500 København
CVR-nr. 41583274 
Telefon: 70 15 44 80
Mail:  fagligpuls@forbundet.dk

Derfor har vi brug for dine personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med indmeldelse i Faglig Puls. Serviceforbundet varetager medlemsregistreringen på vegne af os. Derfor udveksler vi dine medlemsoplysninger med Serviceforbundet.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • CPR-nummer.
 • Dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.
 • Eventuelle helbredsmæssige oplysninger eller straffeattester, eksempelvis i forbindelse med faglige sager.
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder.
 • Hvilke kurser du deltager i.
 • Kontingentforhold, herunder fagforening, afdeling og klub, dine betalinger og indbetalingsmåde samt eventuelle forsikringer.
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi har foretaget udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser, eller hvis du har bedt os om at tilmelde dig til Betalingsservice.
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.
 • Uddannelse, hvis du er optaget som elev eller har afsluttet uddannelse, hvis du giver os oplysningerne.
 • Åbning og klik i nyhedsbreve.
 • Erhvervsstatus, hvis du bliver pensioneret, går på barsel, er frihedsberøvet med videre, så vi kan tilpasse dit kontingent og vores tilbud til dig, eksempelvis klubmedlemskab.

Vi bruger personoplysningerne til at hjælpe dig bedst muligt

Du skal have den bedste service, og det kan vi kun give dig, hvis vi har relevante oplysninger om dig.

Vi skal kunne:

 • administrere dit medlemskab og opkræve kontingent og indberette til SKAT.
 • yde juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager og socialrådgiversager.
 • sende forhandlede overenskomster til afstemning.
 • anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening.
 • arbejde for uddannelse og opkvalificering.
 • administrere din gruppelivsforsikring og eventuelt fritidsulykkesforsikring.
 • give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele.
 • tilmelde dig kurser, hvis du har tillidshverv.
 • udbetale godtgørelse, løntab, honorar og lignende.
 • sikre os, at relevant information når frem til dig, f.eks. information om overenskomstforhold og kontingentforhold.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Oplysningerne om, at du er medlem af en fagforening og dine helbredsmæssige oplysninger, er følsomme personoplysninger.

De oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med fagretlige sager.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at overholde de arbejdsretlige forpligtelser, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne fastlægge eller stille et retskrav, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f samt § 11, stk. 2, om CPR-numre.

Du bliver nogle gange bedt om samtykke

I visse tilfælde har du givet dit samtykke – altså sagt ja – til behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også blive spurgt, om du vil give samtykke til behandling af dine personoplysninger til nye formål. Samtykke giver du via ”Min side” på www.fagligpuls.dk. Du finder ”Min side” på forsiden.

Du kan trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre via ”Min side” på www.fagligpuls.dk eller ved at kontakte os.

Du skal være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, så gælder det fra det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage. Det har dermed ikke tilbagevirkende kraft. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Hvem giver vi dine personoplysninger til?

Vi giver dine personoplysninger videre til udvalgte samarbejdspartnere for at kunne levere den service og de tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab af Serviceforbundet:

Vi leverer for eksempel til:

 • Serviceforbundet.
 • FH og FH’s samarbejdspartnere, herunder Fagbevægelsens Fordelsprogram (medlemskort og medlemsfordele), FIU (kurser) og Faglige Seniorer.
 • Alka og Alka’s samarbejdspartnere, herunder MedlemsKontaktCenter.
 • Min A-kasse, herunder Min A-kasses IT-leverandør.
 • Vores databehandlere.
 • Eksterne advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder.
 • PensionDanmark og andre arbejdsmarkedspensionskasser.
 • Din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv, anmeldelse af strejke og kontingentopkrævning via løntræk.

Hvem modtager vi personoplysninger fra?

I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger om dig fra andre. Det drejer sig typisk om oplysninger

 • fra din arbejdsgiver i forbindelse med opkrævning af kontingent via løntræk, og i tilfælde hvor din arbejdsgiver anmoder os om dækning af løntab i forbindelse med din kursusdeltagelse.
 • fra tillidsvalgte om resultat af valg til tillidshverv på din arbejdsplads, hvis du er blevet valgt.
 • fra pensionsselskaber i forbindelse med kontrol med overholdelse af overenskomstbestemt arbejdsgiverbetalt pension.
 • fra et kursussted efter afholdt kursus om fremmøde eller manglende fremmøde, herunder fra Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem (FIU).
 • fra faglige og sociale sagers parter og vidner, eksempelvis kommuner, læger, hospitalsvæsen og arbejdsgiver.

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support.

Hvis vi modtager oplysninger om dig fra en tredjepart, som ikke er nævnt i ovenstående, kontakter vi dig inden for 30 dage.

Du kan altid henvende dig til os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har modtaget om dig.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

Vi bruger ikke dine oplysninger, hvis du ikke længere er medlem. Dog med følgende undtagelser:

 • Vi bruger oplysningerne til statistiske formål i anonymiseret form.
 • I særlige tilfælde bruger vi oplysninger fra faglige sager, hvis de er principielle og dermed kan hjælpe andre medlemmer i lignende sager. Hvis vi bruger oplysninger fra din sag, vil navn, CPR-nummer m.v. være anonymiseret.

Vi udveksler ikke dine oplysninger med nogen, hvis du ikke længere er medlem. Der findes dog følgende undtagelser:

 • Hvis du har haft fritidsulykkesforsikring gennem Alka, orienterer vi Alka om, at din indbetaling og dermed din forsikring ophører.
 • Hvis du afgår ved døden, og du er omfattet af gruppelivsforsikringen, videresender vi boets ansøgning om udbetaling med eventuelt tilhørende bilag, for eksempel dødsattest til Alka. Vi arkiverer ikke ansøgning og bilag.

Sådan sletter vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at du ikke længere er medlem.

Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet. For arbejdsskadesager er det dog 30 år.

Sletning efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, så oplysninger slettes før eller efter de 10 år. Det sker, hvis der er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til enten at slette før eller at have oplysningerne efter de 10 år.

Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Kontakt os, hvis du ønsker det.

 • Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)
  Oplever du, at vi har forkerte oplysninger om dig, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at supplere med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og opdaterede.

 • Ret til at få slettet oplysninger
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Faglig Puls
Ramsingsvej 30
2500 København
CVR-nr. 41583274 
Telefon: 70 15 44 80
Mail:  fagligpuls@forbundet.dk

Persondatapolitik for ikke-medlemmer

Faglig Puls er dataansvarlig

Faglig Puls er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Faglig Puls er en del af Serviceforbundet sammen med andre fagforeninger, som repræsenterer hvert sit fagområde. Du kan se mere om Serviceforbundet på www.Serviceforbundet.dk og Faglig Puls på www.fagligpuls.dk.

Denne persondatapolitik omhandler det tilfælde, hvor du har data registreret hos Serviceforbundet uden at være medlem. Nedenfor kan du læse om behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Faglig Puls
Ramsingsvej 30
2500 København
CVR-nr. 41583274 
Telefon: 70 15 44 80
Mail:  fagligpuls@forbundet.dk

Derfor modtager vi dine personoplysninger
Vi kan modtage dine personoplysning af mange forskellige årsager. Nedenfor er beskrevet eksempler på, hvorfor vi kan modtage data om dig.

Du gæsteregistrerer i forbindelse med et møde
Hvis du gæsteregistrerer dig på Ramsingsvej 30, vil dit navn blive registreret i en mail hos din mødevært. Mailen slettes senest efter 6 måneder.

Du har kontaktet os for at få mere information eller har brug for hjælp til indmeldelsen
Hvis du ikke er medlem og ønsker information om os, så sender vi information til dig og sletter senest oplysningerne om dig 6 måneder efter din henvendelse.

Hvis du har brug for hjælp til indmeldelsen, kontakter vi dig.

Du indgår som vidne i en faglig eller social sag

For vores medlemmer varetager vi faglige og sociale sager. Du kan indgå som vidne i en sådan sag og vil derfor fremgå med navn, kontaktoplysninger og arbejdsgiver.

Du har udfyldt en blanket på vores hjemmeside

På vores hjemmeside har vi en række blanketter til eksempelvis tilmelding til gå hjem-møde, anmeldelse af tillidshverv og anmodning om refusion, godtgørelse, løntab, honorar og lignende. Blanketterne kan udfyldes og indsendes, selvom du ikke er medlem. Når vi har modtaget dine oplysninger, tager vi stilling til, om vi skal anvende dine oplysninger.

Hvis din anmodning imødekommes, opbevarer vi dine oplysninger jf. bogføringslovens regler eller maksimalt i 5 år. Hvis anmodningen ikke imødekommes, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter modtagelsen. Har du ved en fejl sendt os dine oplysninger i en blanket, sletter vi dine oplysninger senest efter 6 måneder.

Du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev

På vores hjemmeside har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. I den forbindelse registrerer vi din e-mailadresse og dit navn.
Vi registrerer åbning af og klik i nyhedsbrevene. Ved at registrere aktiviteten i nyhedsbrevene, kan vi automatisk slette inaktive adresser. Registreringen af klik og åbninger bruges også til at give redaktionen indblik i brugernes læseadfærd, herunder udsende reminder, hvis væsentlige informationer ikke er læst af bruger.

Hvilke oplysninger er vigtige for os?
Afhængig af, hvilke oplysninger du giver os, vil de oplysninger, vi behandler og opbevarer, typisk være:

 • Kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • CPR-nummer (hvis der udbetales godtgørelse, der skal indberettes til SKAT)
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi skal foretage udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser, eller hvis du har bedt os om at tilmelde dig Betalingsservice
 • Åbning og klik i nyhedsbreve
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads

Vi bruger personoplysningerne til at levere en service eller opfylde en aftale
Vi skal kunne

 • Sagsbehandle din henvendelse
 • Yde juridisk bistand i fagretlige og sociale sager til vores medlemmer
 • Udbetale refusion og godtgørelse samt indberette til SKAT
 • Tilmelde dig arrangementer og møder
 • Anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • Sende dig materiale, du har anmodet om
 • Kontakte dig for at hjælpe dig med at blive meldt ind

Sådan behandler vi dine oplysninger
Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at overholde de arbejdsretlige forpligtelser, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne fastlægge eller stille et retskrav, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f samt § 11, stk. 2, om CPR-numre.

Du bliver nogle gange bedt om samtykke
Typisk har du givet samtykke til, at vi sender dig materiale. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Hvem giver vi dine personoplysninger til?
Vi giver dine personoplysninger videre til udvalgte samarbejdspartnere for at kunne levere dig eller vores medlemmer en service eller overholde en aftale:

Vi leverer for eksempler til:

 • Vores databehandlere
 • Offentlige myndigheder
 • Arbejdsgiver og arbejdsgiverforening i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv

Hvem modtager vi personoplysninger fra?
I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger om dig fra andre. Det drejer sig typisk om oplysninger

 • fra dine kolleger/tillidsvalgte om resultat af valg til tillidshverv på din arbejdsplads, hvis du er blevet valgt, eller du fratræder et tillidshverv
 • fra vores medlemmer i faglige og sociale sager, hvor du kan indgå som vidne
 • kampagne, hvor en ven/kollega kan anbefale dig et medlemskab i en af fagforeningerne i Serviceforbundet

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support.

Du kan altid henvende dig til os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har modtaget om dig.

Sådan opbevarer og sletter vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt senest 6 måneder efter din henvendelse. Hvis dine oplysninger anvendes, f.eks. til en udbetaling, opbevares dine oplysninger jf. bogføringsloven.

Hvis dine oplysninger indgår i en fagligretlig eller social sag, vil oplysningerne som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet. For arbejdsskadesager er det dog 30 år.

Sletning efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, så oplysninger slettes før eller efter de 10 år. Det sker, hvis der er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til enten at slette før eller at have oplysningerne efter de 10 år.

Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Kontakt os, hvis du ønsker det.

 • Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)
  Oplever du, at vi har forkerte oplysninger om dig, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at supplere med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og opdaterede.

 • Ret til at få slettet oplysninger
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Faglig Puls
Ramsingsvej 30
2500 København
CVR-nr. 41583274 
Telefon: 70 15 44 80
Mail:  fagligpuls@forbundet.dk