Bådfører hos Strömma Canal Tour

Er du eller vil du være bådfører hos Strömma Canal Tour?

Drømmer du om at sejle turister rundt i Københavns kanaler, skal du måske være bådfører hos Strömma Canal Tour. Her kan du læse mere om jobbet.

Hvad laver en bådfører hos Strömma Canal Tour?
Du sejler turbåd i København eller Nordsjælland.

En arbejdsdag hos Strömma Canal Tour i København starter med, at du møder ind ude på Refshaleøen. Hvis ikke du er omklædt, så tager du din uniform på. Så finder du ud af, hvilken båd du skal sejle, og hvad din sejlplan er for dagen.

En almindelig dag er ofte, at du skal sejle 6 grand tours inde fra Nyhavn eller Gammel Strand. Så henter du nøgler, telefon og din tablet og starter din båd op, fylder brændstof på og laver morgentjek. Når det er overstået, så kan du lade trosserne gå.

Nu er det tid til at sejle ind til byen, hvor du lægger til og møder din guide. Samspillet mellem guide og bådfører er meget vigtigt.

Herefter skal gæsterne om bord. Du byder velkommen og ønsker god tur, og så sejler du en times kanalrundfart i havnen. Her er det vigtigt at kunne ruten og stoppe båden ved de seværdigheder, der er på turen. En meget vigtig del er at vide, hvor lang tid de forskellige ting tager, da turen kun må tage 58 minutter, ellers vil der komme trafikpropper i kanalerne.

Når du er færdig om eftermiddagen eller aftenen, hjælper du nogle gange billethuset med at tage flag ned og rigger af. Herefter sejler du ud på Refshaleøen igen, hvor du afleverer affald, rigger båden af og tjekker ud. 

Du kan også blive bedt enkelte gange at sejle om aften eller nat.  

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive bådfører hos Strömma Canal Tour?
For at kunne arbejde som bådfører, skal du opfylde en række krav.  

  • Du skal have en maritim baggrund, og du skal have sønæringsbevis – duelighedsbevis i erhvervsskibe. 

  • Du skal have et radiocertifikat – ROC radiocertifikat. 

  • Du skal have lidt kendskab til maskineri. Det kan erhverves ved et duelighedsbevis i motorpasning. 

  • Godkendt af en søfartslæge – blå bog. 

  • Du må ikke være farveblind, og du skal kunne høre. 

  • Der er et minimumskrav, at du skal have 3 måneders effektiv farttid (dog ikke hvis uddannelsen tages hos Strömma). 

  • Strömma har lavet deres egen uddannelse for bådfører, men den har begrænsninger, såsom at du kun kan føre en bestemt type båd (åbne fartøjer), at du kun kan bruge beviset hos Strömma og kun kan sejle i Københavns havn. 

  • Der er ingen alderskrav, så søfarende pensionister, som har papirerne i orden, kan også blive ansat. 

  • Uddannelse som: bedstemand, kystskipper, sætteskipper eller skibsfører. 

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet?
En stor del af jobbet er at give gæsterne en god service. Så du skal ud over dine faglige færdigheder også være god til at kommunikere med mennesker og håndtere kritiske situationer med passagerne. 

Hvor ligger min arbejdsplads?
Du arbejder i hjertet af København og sejler enten fra Nyhavn eller Gammel Strand. 

Eller du arbejder på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen.

Fagforening og overenskomst
Fagforeningen Faglig Puls forhandler din overenskomst. Derfor hører du til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til. 

Her kan du se overenskomsten  

Bliv medlem af Faglig Puls