Herregårdsskytte

Er du eller vil du være herregårdsskytte?

Som herregårdsskytte er du hovedansvarlig for et større jagtdistrikt, og det er oftest et areal, som hører til et gods eller en anden større privat jordbesiddelse. Du arbejder også som jæger og vildtforvalter.

Hvad laver en herregårdsskytte?
Som herregårdsskytte er du hovedansvarlig for et større jagtdistrikt, og det er oftest et areal, som hører til et gods eller en anden større privat jordbesiddelse.

På store ejendomme er jagtvæsenet en vigtig driftsgren på linje med skovbrug og landbrug, og det er en betydelig indtægtskilde at udleje jagten og afholde større jagter.

En væsentlig opgave er at planlægge og afholde større og mindre jagter. Som skytte har du opsynet med overholdelse af de gældende regler for adgang og færdsel, herunder krybskytte patruljering på ejendommen.

Ud over jagten arbejder du som naturforvalter. Du opdrætter og udsætter fuglevildt, som fx fasaner, agerhøns og gråænder. Det hører også til dit arbejdsområde at anlægge og vedligeholde beplantninger, fx biotopplan/pleje som er politisk bestemt, fodermarker, kunstige søer m.m.

Arbejdet foregår udendørs i al slags vejr og ofte alene. På større distrikter kan skytten dog have assistenter, og ofte har skytten også ansvaret for oplæringen af en elev.

Bestemte arbejdsopgaver er knyttet til bestemte årstider. Også arbejdsmængden og dermed arbejdstiden varierer i løbet af året.

I januar og februar indfanger du fasaner med henblik på ægproduktion. Du lægger foder ud til fugle og hjortevildt m.m. I marts og april gør du grej klar til opdræt. I april og maj sørger du udover det ovennævnte også for nye beplantninger.

Maj, juni og juli er tiden, hvor man opdrætter fasan- og agerhønekyllinger og ællinger. Det er her, hvor man skal være meget på, for at ræven, måren, ilder eller rovfuglene ikke får fat i kyllingerne og ællingerne. Selvfølgelig må man ikke skyde ræv, mår, ilder og rovfugle. Så man bruger skræmmemidler som elhegn, fugleskræmsler, menneskehår og transistorradio.  

Det er på dette tidspunkt, sæsonen bliver skabt. Bukkejagten afvikles, og du har her ofte en opgave med at udvælge bukke til afskydning og guide bukkejægere.

Derudover fører du tilsyn med bevoksningerne. I juli og august opretter du foderpladser, og du udsætter fasankyllinger og agerhønekyllinger.

I september bliver der afholdt jagt på gæs, ænder og agerhøns. Det skal dog siges, at i mange regioner starter agerhønejagten først 1. oktober.  

I oktober, november, december og januar er du mest beskæftiget med plantearbejde og fodring af fuglevildt. Desuden er det i denne periode, at man afholder de større klapjagter fortrinsvis på fasaner, ligesom der foregår afskydning af hjortevildt ved udvælgelse af dyr samt ved afholdelse af drivjagter.  

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive herregårdsskytte?
Uddannelsen varer i alt 6 år og veksler mellem perioder på læreplads og perioder på skole. Den består af 2 dele: 

  • Landmand med speciale i planter 

  • 2 års oplæring til herregårdsjæger samt et halvt års uddannelse til produktionsleder 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også lærlingeløn på grundforløbet. Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Du får lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i læreplads- og skoleperioderne. Beløbet afhænger af, om du er under eller over 25 år.

Herefter kan du læse videre til vildtforvalter. Her får du kvalifikationer til at arbejde med jagt, vildt og naturforvaltning på alle niveauer. Det kan være med direkte forvaltning af vildtet og vildtets levesteder eller med administration, som indirekte berører forvaltningen.

På din uddannelse lærer du blandt andet om: 

  • Lovgivning i forhold til jagt, skov og natur 

  • Grundlæggende vild biologi, vildtøkologi og artsbestemmelse 

  • Terrænanalyse, GIS/GPS og kortlære 

  • Forvaltning af hjortevildt, trækvildt og markvildt 

  • Naturpleje og vildtpleje og pleje af terræn 

  • Kommunikation og metode 

  • Jagt og skydning 

  • Ledelse og økonomi 

 Vildtforvalteruddannelsen er SU-berettiget.

Der er en mindre egenbetaling. Den opkræves hver måned med start første februar. Juli måned er betalingsfri, og evt. studiebolig skal fraflyttes i sommerperioden. I december måned opkræves kun halv egenbetaling. 

Vildtforvalteruddannelsen udbydes af Københavns Universitet og foregår på Skovskolens afdeling i Auning på Djursland.

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet?
For at være herregårdsskytte skal du have et godt helbred og en god fysik.

Arbejdet kræver, at du har interesse for naturen, at du kan tilrettelægge, udøve og lede arbejde i praksis. Du skal være økonomisk og ansvarsfuld.

Det bedste ved jobbet som herregårdsskytte er friheden og den fantastiske arbejdsplads i skoven.

Hvor ligger min arbejdsplads?
Som færdiguddannet vil du typisk få job som skytte og vildtforvalter på en større ejendom i Danmark.

Fagforening og overenskomst
Du hører til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.  

Bliv medlem af Faglig Puls