Idrætskonsulent

Er du eller vil du være idrætskonsulent?

Som idrætskonsulent vil du typisk være ansat i en idrætsorganisation. 

Hvad laver en idrætskonsulent?
Som idrætskonsulent arbejder du typisk med information og administration og uddannelsesvirksomhed og udvikling af nye aktiviteter.

Hviske krav er der til mig for at bestride jobbet?
Når man har arbejdet som idrætsinstruktør, har man mulighed for at få job som idrætskonsulent i idrætsorganisationer. 

Hvor ligger min arbejdsplads?
Det kan være i et idrætsforbund som for eksempel Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Fagforening og overenskomst
Du hører til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.

Dansk Arbejder Idrætsforbund har også andre medarbejderkategorier som er dækket af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO).  

Udover konsulenterne kan nævnes forbundssekretærer, projektsekretærer og turneringsledere.

Dansk Arbejder Idrætsforbund har desuden overenskomst med Faglig Puls/Serviceforbundet.

Se overenskomsten her 

Bliv medlem af Faglig Puls