Kantineleder

Er du eller vil du være kantineleder?

En kantineleder har ansvaret for det daglige arbejde i kantinen og eventuelle ansatte kantineassistenter og kantinemedhjælpere.  

Hvad laver en kantineleder?
Kantinelederens arbejde er at tilrettelægge og/eller at udføre det daglige arbejde i forbindelse med indkøb, produktion og salg af kantinens produkter. 

Som kantineleder tilbereder du kolde, lune og varme retter, eller har ansvaret for at maden bliver lavet. 

Kantinelederen har ansvaret for, at køkkenet, disken og spisesalene er ryddelige og rengjorte, dette gælder også det inventar mv., der er nødvendige for kantinens drift.

Du kan have ansvaret for kantineassistenter og medhjælpere i kantine og køkken.

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive kantineleder?
Du kan have en køkkenfaglig uddannelse, men det er ikke altid et krav.

Hvor ligger min arbejdsplads?

Cafeterier og kantiner både private og statslige arbejdspladser. De statslige kan for eksempel være museer, gymnasier, højskoler ligesom der kan være kantiner på andre statslige institutioner i landet.

Fagforening og overenskomst
Du hører til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.

Indenfor statens arbejdsområder gælder Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO) – samt organisationsaftalen for Kantineledere:

Se overenskomsten her

Bliv medlem af Faglig Puls