Misbrugsbehandler - Alkolog

Er du eller vil du være misbrugsbehandler?

En misbrugsbehandler er en terapeut, der hjælper mennesker med alkohol-, narkotika- eller andet misbrug.

Hvad laver en misbrugsbehandler?
Behandleren skal hjælpe klienterne ud af misbruget, så de kan vende tilbage til et normalt liv. Som misbrugsbehandler eller -vejleder rådgiver og behandler du alkoholikere, narkomaner og andre med misbrugsproblemer. Du rådgiver både den afhængige og familien.

Stillingsbetegnelsen kan også være misbrugsvejleder og alkolog. 

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive misbrugsbehandler?
Der findes en privat uddannelse, som uddanner misbrugskonsulenter. Den kaldes også DAC-uddannelsen. Den tager 18 måneder. Den kan være en adgang til at arbejde som misbrugsbehandler.  

Her kan du læse mere om uddannelsen.

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet? 
Arbejdet kræver, at du er stabil og har styr på dine personlige forhold og dine følelser. Du skal kunne være i en længerevarende og til tider krævende personlig kontakt med klienterne. Jobbet er selvstændigt men kræver også gode samarbejdsevner.

Som forsvar mod de skader, misbrugeren har gjort på sine omgivelser, bygger misbrugeren ofte et værn af forklaringer og benægtelser. Det er dem, behandleren går ind og bryder ned, så forbindelserne til familie, venner og arbejde kan bygges op igen.

Du udarbejder en behandlingsplan i samarbejde med klienten og eventuelle samarbejdspartnere, for eksempel læger eller psykologer, og som kontaktperson for klienten har du ansvar for at følge op på behandlingsplanen.

Behandlingen kan tage udgangspunkt i den såkaldte Minnesotamodel, men også andre behandlingsformer kan blive brugt. Der lægges stor vægt på fuldstændig alkohol- eller stoffrihed. 

Misbruget betragtes normalt som en kronisk, fysisk, psykisk og social sygdom, som ikke kan helbredes.

Dit arbejde består i at hjælpe misbrugeren til selvindsigt omkring misbruget og de reaktionsmønstre, der er forbundet med det, og hjælpe med nogle nye måder at reagere på. Klienten skal lære at tage det fulde ansvar for sit liv og lære at leve et liv uden alkohol, narkotika eller andre stoffer.

Hvor ligger min arbejdsplads?
Du arbejder på alkoholambulatorier og ambulante behandlingssteder.

Du kan også være ansat på behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede.

Fagforening og overenskomst
Hos Faglig Puls organiserer vi misbrugsbehandlere. Derfor hører du til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.   

Bliv medlem af Faglig Puls