17. feb. 2020

Aftale om Industriens overenskomst: Se, hvad det betyder for dig

Assistenter hos CP Kelco ApS, der følger Industriens overenskomst, kan se frem til mere i løn, mere på fritvalgskontoen og forbedringer ved sygdom og barsel.

Billede til nyheden Aftale om Industriens overenskomst: Se, hvad det betyder for dig
Aftalen om Industriens overenskomst er faldet på plads. Her kan du se, hvad det betyder for dig. Foto: Shutterstock

CO-industri og Dansk Industri er blevet enige om et forlig på treårige overenskomster, der giver markante forbedringer til alle i industrien.

Du og 230.000 andre lønmodtagere i industrien kan se frem til markante forbedringer af løn- og arbejdsvilkår, som blandt andet gælder assistenter hos CP Kelco ApS.

Mere i løn
Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kroner over de næste 3 år.

Mindstelønnen stiger fra 119,65 kroner og forhøjes med 2,50 kroner pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år.

Mindsteløn

  • 2020: 122,15
  • 2121: 124,65
  • 2022: 127,15

Samtlige tillæg for arbejde på skiftehold, forskudt tid og overarbejde reguleres med 1,6 % 1. marts 2020 og hvert af de følgende år.

Mere på fritvalgskontoen
Din fritvalgskonto stiger med 3 % over de næste 3 år. Det betyder, at fritvalgskontoen øges fra 4 %. til 7 %.

Fritvalgskonto

  • 1. marts 2020: 5 %
  • 1. marts 2021: 6 %
  • 1. marts 2022: 7 %

Samtidig udvides aftalen til at omfatte øget frihed til børnefamilier, der fremover både kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag.

Bedre barsel
3 ugers ekstra øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn, så du fremover kan få 16 ugers forældreorlov.

Forbedring af løn under sygdom
Du får ret til 14 ugers løn under sygdom mod de nuværende 9 uger.

Forbedring for lærlinge
Forøgelse af satser på lærlingelønnen som reguleres 1,7 % 1. marts 2020 og hvert af de følgende år.

Ret til pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år.

Forbedringer for seniorer
Seniorer i arbejde, som har nået folkepensionsalderen, kan fremover vælge om opsparing til pension skal fortsætte som hidtil, eller om beløbet skal udbetales som løn.

Flere andre forbedringer
Parterne er også blevet enige om:

  • Permanentliggørelse af aftalt uddannelse og øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden.
  • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder og adgang til IT-faciliteter.
  • Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR.
  • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling.

Læs mere om overenskomstforliget her

Alle protokollater kan ses her 

Relaterede nyheder