18. mar. 2024

Indflydelse, anerkendelse og tillid er grundlag for et godt psykisk arbejdsmiljø

Det er ledelsen, som skal sikre det gode arbejdsmiljø. Men du kan selv reagere, hvis det ikke er i orden på din arbejdsplads. Her kan du læse, hvad du skal holde øje med.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Indflydelse, anerkendelse og tillid er grundlag for et godt psykisk arbejdsmiljø
Det er vigtigt for alle at have det godt på arbejdspladsen. Foto: Shutterstock

I den bedste af alle verdener arbejder vi et sted med et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi trives med vores kolleger, vores chef og vores opgaver. Men sådan er det desværre ikke altid.

Hvis du har prøvet at arbejde forskellige steder, så har du sikkert erfaret, at der kan være store forskelle. Det ene sted kan man pjatte med hinanden, det andet sted skal man passe på, hvad man siger. Det ene sted har man tillid til hinanden, det andet sted hersker der mistro. 

Hvis ledelsen ikke går forrest og sætter rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø, kan der opstå problemer. På større arbejdspladser er der måske en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsmiljøorganisation. Det gælder ikke på de mindre arbejdspladser, men det er stadigvæk en ledelsesopgave at skabe gode rammer for de ansatte.

Sørger din arbejdsplads ikke for at skabe en god arbejdsplads, så må du selv reagere, for eksempel ved at bruge din fagforening.  

Torben Krüger, som er socialrådgiver i Serviceforbundet, giver her de overordnede rammer for det psykiske arbejdsmiljø. 

Her er det, som Torben anbefaler, at du holder øje med:

Indflydelse
”I mange situationer kan man være sin egen chef, for man kender jo sit eget arbejdsområde. Hvis man bliver sat udenfor indflydelse, så falder motivationen og arbejdsglæden. Det er vigtigt at blive inddraget på en ordentlig måde i virksomheden og i det, man selv skal lave. Og det er også vigtigt at blive inddraget, når der skal ske ændringer.”

Anerkendelse
”Vi har alle brug for at blive anerkendt for vores arbejde. Manglende anerkendelse virker demotiverende. Helt galt går det, hvis lederen påpeger fejl og nedgør medarbejderen, måske foran kollegerne. Vi begår alle fejl. Dem skal vi lære af, ikke skældes ud over. ”

Positiv kommunikation
”Det betyder rigtig meget, hvordan vi taler til og med hinanden. Det er en meget vigtig ledelsesopgave at sikre, at tonen på arbejdspladsen er sådan, så alle medarbejdere føler, de bliver talt ordentligt til og med. Dårlig kommunikation kan være meget ødelæggende for arbejdsmiljøet.”

Opgaver og ressourcer
”Hvis du konstant er bagud med opgaverne, er der et problem, som ledelsen skal gøre noget ved. Måske skal du af med nogle af opgaverne, måske skal noget af det gøres på en anden måde. Det er ok at have travlt, men har du for travlt, risikerer du at blive syg af stress.”

Ligebehandling – forskelsbehandling
”Kender du ordet ”fedterøvstillæg”? Det bør ikke eksistere i en virksomhed. Man skal ikke behandle alle ens, men man skal behandle alle lige. Det er ikke i orden, at chefen har favoritter.”

Tillid
”I Danmark har vi en meget høj grad tillid til hinanden og til samfundet i det hele taget. På en arbejdsplads skal der være et tillidsfuldt forhold mellem ledelsen og medarbejderne. Hvis du oplever, at tilliden ikke er der, så fører det til mistillid, snak i krogene, utryghed og mangel på handling på det, der er forkert. ”

Brug fagforeningen
Lidia Kildentoft er formand for Faglig Puls, som organiserer medlemmer, der ofte arbejder på små arbejdspladser. Her er der typisk ikke en arbejdsmiljørepræsentant. Derfor understreger hun, at det vigtigt, at du går til fagforeningen, hvis du oplever noget, der ikke er i orden.

”I Faglig Puls kan vi tage snakken med dig om det, der gør dig utryg. Der er ingen problemer, som er for små eller store. Den oplevelse, du har, er helt reel. Måske er der nok, at vi bare taler sammen, måske skal vi som fagforening gå aktivt ind og hjælpe,” siger Lidia Kildentoft. 

”Du skal vide, at det altid er fortroligt, når du henvender dig til os. Vi kontakter ikke din arbejdsgiver med mindre, vi har aftalt det.”

”Alle arbejdspladser er jo forskellige, men jeg har selv på mine arbejdspladser set på, om der har været en åben og ærlig snak, om det er et rart sted at være, om det er muligt for den enkelte at få balance i livet, for eksempel ved fleksible arbejdstider, om vi som medarbejdere bliver tilbudt kurser og nye opgaver, om vi får tak og anerkendelse, om der er plads til alle, og om ledelsen støtter og motiverer med god kommunikation, slutter Lidia Kildentoft. 

Et godt arbejdsmiljø defineres i loven dels som, at dit arbejde skal planlægges, tilrettelægges og udføres på en måde, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Men det defineres også som, at din arbejdsgiver skal følge anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning. At du trives på dit arbejde, betyder først og fremmest, at du ikke bliver fysisk og psykisk belastet og syg af at gå på arbejde.

Relaterede nyheder