22. apr. 2024

7 gode råd, hvis du får en arbejdsskade

En arbejdsskade kan både være en ulykke eller en skade, der bygges op over længere tid. Uanset årsag er det vigtigt, at du søger hjælp hos din fagforening, siger Serviceforbundets socialrådgiver Torben Krüger.

Social
Billede til nyheden 7 gode råd, hvis du får en arbejdsskade
Husk, at en arbejdsskade altid skal anmeldes. Foto: Shutterstock

Arbejdsskadesager er ofte komplekse sager, som strækker sig over flere år. Det kan du ikke stå med alene. Din fagforening kan hjælpe, og du skal ikke tøve med at kontakte fagforeningen.

Det er meget vigtigt, at du har dokumentationen i orden, for det er grundlaget for den videre behandling. 

Her er socialrådgiver Torben Krügers 7 gode råd til dig, hvis du får en arbejdsskade, fysisk eller psykisk, eller kommer ud for en arbejdsulykke. 

  1. Kontakt din læge med det samme, hvis du kommer ud for en ulykke. Fortæl præcist, hvad der er sket, og hvor du har ondt. Er der tale om skade, der har udviklet sig over længere tid, gælder det samme. Lægens dokumentation er vigtig i det videre forløb. Det er ofte nødvendigt med flere lægebesøg til at dokumentere, hvordan skaden udvikler sig. Er der tale om en ulykke på arbejdspladsen, så er fotodokumentation rigtig godt. Måske kan dine kolleger tage nogle billeder for at dokumentere, hvad der er sket og eventuel manglende sikkerhed. 
  2. Er der nogen vidner til ulykken? Få dem til at acceptere, at de er vidner, og få deres navn, adresse og telefonnummer. Er der anden dokumentation, for eksempel foto eller video?
  3. Kontakt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller fagforeningen med det samme. Dels for at sikre, at skaden bliver anmeldt, dels for at sørge for, at der bliver rettet op på sikkerheden på arbejdspladsen. 
  4. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskaden til sit forsikringsselskab og til Arbejdstilsynet. Hvis det er en ulykke, skal det ske inden 9 dage. Lad dig ikke overtale af arbejdsgiveren til at undlade at anmelde. Sørg for at få en kvittering på, at skaden er anmeldt til forsikringsselskabet.
  5. Lad din fagforening tjekke anmeldelsen. Din arbejdsgiver kan godt have en anden opfattelse af hændelsesforløbet, end du har. Hvis arbejdsgiver ikke har anmeldt, eller anmeldelsen ikke er udfyldt korrekt, kan det betyde, at du mister retten til godtgørelse og erstatning. Vær opmærksom på, at kommunikationen foregår via e-Boks eller anden digital postkasse, så husk at tjekke.
  6. Overhold alle aftaler, besvarelser, undersøgelser, prøvninger og vurderinger. Det kan være belastende og hårdt, men jo mere du samarbejder, jo større chance har du for at vinde en arbejdsskadesag. 
  7. Brug din fagforening, som kan vurdere, om din arbejdsskade er af en sådan art, at der er gode chancer for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade. Anerkendelsen er en forudsætning for, at du kan være berettiget til godtgørelse eller erstatning. Jo tidligere, din fagforening kommer ind i sagen, jo bedre er det. 

Torben Krüger understreger, at der af og til er sager, hvor arbejdsgiveren ikke har sørget for, at sikkerheden er i orden. 

”Hvis din arbejdsgiver kunne have undgået, at du kom til skade, kan fagforeningen via Serviceforbundets advokat køre en civilretslig sag ved domstolene, fordi arbejdsgiveren ikke har levet op til sin forpligtelse til at sørge for, at du kan arbejde sikkert."

”Hav tålmodighed og lad dig ikke slå ud. Desværre er det sådan, at behandlingen af stort set alle arbejdsskadesager tager år,” slutter Torben Krüger. 

I Faglig Puls kan vi hjælpe

Formand Lidia Kildentoft understreger, at du altid skal kontakte Faglig Puls i forbindelse med en arbejdsskade, hvad enten den er fysisk eller psykisk. 

”Nogle gange gør vi os hårde og slår det hen som en bagatel. Men noget kan vise sig senere, for eksempel tandskader og hovedskader. Mange af os er heller ikke så gode til at forbinde vores helbredsproblemer med jobbet. Men måske har vi udført de samme bevægelser i mange år uden at tænke over det.”

”Man er i stigende grad blevet opmærksom på, at der også kan være psykiske arbejdsskader. Det er stadig ikke særlig nemt at få anerkendt disse, men det er ikke umuligt, og jeg vil opfordre dig til at kontakte os. Om ikke andet kan vi måske hjælpe dig med at få rettet op på det dårlige arbejdsmiljø på jobbet eller søge over i noget andet,” siger Lidia Kildentoft. 

Her kan du læse mere om arbejdsskader

Forskel på godtgørelse for mén og erstatning for tab af erhvervsevne

Du kan ikke få erstatning eller godtgørelse, medmindre din skade anerkendes som en arbejdsskade. 

Når det er sket, er det væsentligt at afgøre, om arbejdsskaden skal udløse en godtgørelse for mén, en erstatning for tab af erhvervsevne eller begge dele. 

En godtgørelse af mén indebærer, at méngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning. Méngraden tager ikke hensyn til, om du kan arbejde eller har mistet dit job. Det handler udelukkende om dit helbredsmæssige tab og dine daglige begrænsninger. AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) beregner graden af mén ud fra tabel. 

Erstatningen for tab af erhvervsevne handler om, at du ikke mere kan arbejde som før. Når det vurderes, at du efter afklaring, arbejdsprøvning og eventuelt andet ikke kan tjene det samme som før arbejdsskade, skal det endelige tab af din erhvervsevne vurderes for at beregne din erstatning.

Relaterede nyheder