Afdelingsleder ved AMU og TAMU

Er du eller vil du være afdelingsleder ved AMU eller TAMU?

Afdelingsledere ved AMU og TAMU har blandt andet ansvar for personale og den daglige servicering af kunder og kursister. 

Hvad laver en afdelingsleder?
En afdelingsleder Ved AMU eller TAMU kan have følgende arbejdsopgaver: 

  • Ansvarlig for fastlæggelse og løbende opfølgning på budget. 

  • Løbende driftsansvar for anlæg, bygninger, og øvrigt materiel. 

  • Proaktiv i forhold til salg af kurser, opbygning af kunderelationer samt medvirke til markedsføring. 

  • Ledelse af medarbejdere og optimering af den daglige drift. 

  • Daglig servicering af kunder og kursister.

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive afdelingsleder?
Der kræves ingen specifik uddannelse for at blive afdelingsleder ved AMU eller TAMU.

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet?
Du skal blandt andet have erfaring med ledelse og drift for at kunne være afdelingsleder ved AMU eller TAMU.

Hvor ligger min arbejdsplads?
På AMU-centre over hele landet. 

Fagforening og overenskomst
Som afdelingsleder ved AMU eller TAMU er dine løn og arbejdsvilkår beskrevet i organisationsaftale for afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU eller TAMU. Det kan du se her. 

Her kan du læse overenskomsten

Du hører til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.   

Bliv medlem af Faglig Puls