Disponent hos DanPilot

Er du eller vil du være disponent hos DanPilot?

Som disponent planlægger du lodser og bådfører til lodsningsopgaver, som sikrer sejladssikkerheden i alle danske farvande.  

Hvad laver en disponent?
De primære arbejdsopgaver for en disponent er planlægning af lodser og bådfører til lodsningsopgaver.

Dette indbefatter: disponering over ressourcer, besvare mails, foretage radiokald og telefonopkald på dansk og engelsk. Derudover vil du have daglig kundekontakt og du vil indgå i tæt samarbejde med op til fem kollegaer i skiftende vagthold. Jobfunktionen varetages på alle tider af døgnet – alle ugens dage, året rundt.  

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive disponent?
Der er intet uddannelseskrav, da du bliver klædt godt på til jobbet hos DanPilot. Det vil dog være en naturlig fordel, hvis du har kendskab til disponering. 

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet?
Det forventes, at du er velafbalanceret, loyal, arbejdsom og i stand til at håndtere et højt arbejdspres. 

Hvor ligger min arbejdsplads?
Tjenestestedet er i Svendborg.

Fagforening og overenskomst
Hos Faglig Puls organiserer vi disponenter. 

Derfor hører du til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til.   

Her kan du se overenskomsten

Bliv medlem af Faglig Puls