Lodsbådfører hos DanPilot

Er du eller vil du være lodsbådfører hos DanPilot?

En lodsbådfører hos DanPilot kan føre lodsbåden døgnet rundt under alle forhold og vurdere, hvornår en sejlads er sikkerhedsmæssigt forsvarlig, og hvornår den skal indstilles. 

Hvad laver en lodsbådfører hos DanPilot?
DanPilot varetager den statslige lodsvirksomhed gennem danske farvande fra enhver destination i Danmark til alle havne i Østersøen.

Din primære arbejdsopgave er at sejle lodsbåden og sikre, at lodserne bliver fragtet sikkert og rettidigt ud til og fra de skibe, der skal lodses. 

Hvilken uddannelse eller erfaring skal jeg have for at blive lodsbådfører hos DanPilot?
For at blive lodsbådfører hos DanPilot skal du Sønæringsbevis som kystskipper samt relevante kurser. 

Desuden vil du blive oplært i forhold til de opgaver, du skal udføre hos DanPilot.  

Er der andre krav til mig for at bestride jobbet?
DanPilot har fået 13 nye 15-meter lodsbåde. 

For at sejle i de nye lodsbåde skal DanPilots lodsbådsførere tage en specialuddannelse, så både de og DanPilot får det fulde udbytte af de nye både.

Der er mange driftsmæssige fordele ved at have en flåde af ens både. Vedligeholdelse sker efter samme plan, og reservedele passer til alle både. Når lodsbådsførere skal skoles om til de nye både, har de alle været gennem samme kursus, og de har derved en fælles tilgang til sikkerhed og sejlads.

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del handler om at give bådsmændene en grundlæggende viden om lodsbådens indretning og udstyr og at give kendskab til bådens sejladskarakteristika, manøvreevne og begrænsninger. Den praktiske del skal sikre, at bådsmændene kan anvende bådenes udstyr samt manøvrere båden under alle forhold.

Alle lodsbåde er udstyret med specialudviklet redningsudstyr, som gør det hurtigt og effektivt at redde en person, som er faldet over bord. For at sikre at udstyret virker, og at den enkelte bådsmand har rutine i at betjene udstyret, deltager alle bådmænd hver måned i mand over bord-øvelser.

De nye lodsbåde har monteret et avanceret overvågningssystem, som blandt andet inkluderer fire videokameraer. Et peger i sejlretningen, det andet optager, hvad der sker på agterdækket, mens de to sidste fungerer som bakspejle.

Overvågningen giver videndeling mellem bådsmænd en ekstra dimension. Har en båd været ude i hårdt vejr, er det efterfølgende muligt at analysere og gennemgå sejladsen med henblik på at skabe kontinuerlige forbedringer. Tilsvarende kan utilsigtede hændelser analyseres efterfølgende med henblik på at finde årsagen til hændelsen, uddrage læring og ikke mindst dele læring mellem bådsmændene.

Hvor ligger min arbejdsplads?
Sjællands Odde, Kalundborg, Korsør, Spodsbjerg, Fredericia, Udbyhøj og hovedkontoret i Svendborg.

Fagforening og overenskomst
Hos Faglig Puls organiserer vi lodsbådførere. Derfor hører du til hos Faglig Puls, som kan hjælpe dig med løn, overenskomst og uddannelse. Hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg, har vi dygtige socialrådgivere til rådighed, og får du problemer på jobbet eller bliver afskediget, har vi jurister og faglige medarbejdere, som kan træde til. 

Her kan du se overenskomsten 

Bliv medlem af Faglig Puls