Overenskomster

Medlemmerne af Faglig Puls er ansat på mange forskellige overenskomster, som vi forhandler. 

I din ansættelseskontrakt står, hvilken overenskomst du er ansat efter. 

Find dit fag her og se, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Nedenfor er der en liste over de mange overenskomster, som medlemmerne af Faglig Puls er ansat efter. 

Staten

OAO's fællesoverenskomst 2021

Håndværkere og teknikere i Staten (Tandteknikere) - 2019

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU 2019

Fagfotografer 2019

Kantineledere 2019

Lodsbådsførere og disponenter ved DanPilot - Organisationsaftale 2021-2024

Lodsdisponenter ved DanPilot lokalaftale 01-01-2016

Dansk ArbejderIdrætsforbund 2017

Helseass. og lab. mestre på Risø og Dansk Dekommissionering 2019

Kommunalt

Håndværkeroverenskomsten(Tandteknikere) 2021

Tilsynsførende ved Københavns kommune 2021

Danske Regioner

Håndværkeroverenskomsten (tandteknikere og ørepropteknikere) 2021

Private område

Industriens overenskomst 2023-2025

Industriens funktionæroverenskomst 2023-2025 

Tilsynsfunktionærer 2023-2025

Bådførere og guider hos Stromma Danmark A/S 2023-2025

Dansk Tandlægeforening DTF 2023-2025

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) 2021-2024

Rejseledere overenskomst 2023-2025

Salgskonsulenter og Salgssupervisorer i Falck Danmark A/S 2023-2025

Limfjord pilot ApS overenskomst 2023-2025

Dansk Dental Laboratorier (DDL) 2023-2025

Elevlønninger for området indenfor DDL, LKT og DTF

Massører mfl. hos Klinikken for Muskelterapi v/ Pia Holm Henriksen 2022